วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

DPR-1020

>>> DPR-1020 Printer Compatibility List

MFP Supported on Windows 2000 SP4 and Windows XP
Printer List Results
(*Y=Pass, N=Fail, N/A=Non-available function)
Printer
Manufacturer Model Printing Scan Fax
1. Avision MF3100L Y Y N/A
2. Benq CM3000 Y Y N/A
3. Brother MFC-210C Y Y Y
4. Brother MFC-420CN Y Y Y
5. Brother MFC-3240C Y Y Y
6. Brother MFC-7220 Y Y Y
7. Canon PIXMA MP110 Y Y N/A
8. Canon PIXMA MP150 Y Y N/A
9. Canon PIXMA MP160 Y Y N/A
10. Canon PIXMA MP170 Y Y N/A
11. Canon PIXMA MP180 Y Y N/A
12. Canon PIXMA MP450 Y Y N/A
13. Canon PIXMA MP460 Y Y N/A
14. Canon PIXMA MP500 Y Y N/A
15. Canon PIXMA MP510 Y Y N/A
16. Canon PIXMA MP530 Y Y Y
17. Canon PIXMA MP600 Y Y N/A
18. Canon PIXMA MP810 Y Y N/A
19. Canon PIXMA MP830 Y Y Y
20. Canon PIXMA MP950 Y Y N/A
21. Canon PIXMA MP960 Y Y N/A
22. Dell Photo 926 Y Y N/A
23. Dell Photo 966 Y Y Y
24. EPSON PM-A970 Y Y N/A
25. EPSON PM-A920 Y Y N/A
26. EPSON PM-A820 Y Y N/A
27. EPSON PM-A720 Y Y N/A
28. EPSON PM-A950 Y Y N/A
29. EPSON PM-A890 Y Y N/A
30. EPSON PM-A750 Y Y N/A
31. EPSON PM-A650 Y Y N/A
32. EPSON STYLUS CX2900 Y Y N/A
33. EPSON Stylus CX3700 Y Y N/A
34. EPSON Stylus CX3900 Y Y N/A
35. EPSON Stylus CX4100 Y Y N/A
36. EPSON Stylus CX4700 Y Y N/A
37. EPSON Stylus CX4900 Y Y N/A
38. EPSON STYLUS CX5700F Y Y N/A
39. EPSON STYLUS CX5900 Y Y N/A
40. EPSON STYLUS CX6900F Y Y N/A
41. EPSON Stylus Photo RX530 Y Y N/A
42. EPSON Stylus Photo RX580 Y Y N/A
43. EPSON Stylus Photo RX590 Y Y N/A
44. EPSON Stylus Photo RX630 Y Y N/A
45. EPSON Stylus Photo RX650 Y Y N/A
46. Fuji Xerox WorkCentre 3119 Y Y N/A
47. HP Deskjet F380 Y Y N/A
48. HP PSC1315 Y Y N/A
49. HP Photosmart C1350 Y Y N/A
50. HP Photosmart C1610 Y Y N/A
51. HP Photosmart C3180 Y Y N/A
52. HP Photosmart C4180 Y Y N/A
53. HP Photosmart C5180 Y Y N/A
54. HP OfficeJet 4255 Y Y Y
55. HP OfficeJet 4355 Y Y Y
56. HP OfficeJet 5510 Y Y Y
57. HP OfficeJet 5610 Y Y Y
58. HP OfficeJet 6110 Y Y Y
59. HP OfficeJet 7210 Y Y Y
60. HP LaserJet 3050 Y Y Y
61. Lexmark x3470 Y Y N/A
62. Lexmark x5470 Y Y Y
63. Samsung SCX-4100 Y Y N/A
64. Samsung SCX-4200 Y Y N/A

-------------------------------------------------
>>> DPR-1020 Printer Compatibility List
D-Link DPR-1020 - User Manual 180
MFP Supported on Windows Vista 32-bit
Printer List Results
(*Y=Pass, N=Fail, N/A=Non-available function)
Printer
Manufacturer Model Printing Scan Fax
1. Avision MF3100L Y Y N/A
2. Benq CM3000 Driver not available N/A
3. Brother MFC-210C Y Y Y
4. Brother MFC-420CN Y Y Y
5. Brother MFC-3240C Y Y Y
6. Brother MFC-7220 Y Y Y
7. Canon PIXMA MP110 Y Y N/A
8. Canon PIXMA MP150 Y Y N/A
9. Canon PIXMA MP160 Y Y N/A
10. Canon PIXMA MP170 Y Y N/A
11. Canon PIXMA MP180 Y Y N/A
12. Canon PIXMA MP450 Y Y N/A
13. Canon PIXMA MP460 Y Y N/A
14. Canon PIXMA MP500 Y Y N/A
15. Canon PIXMA MP510 Y Y N/A
16. Canon PIXMA MP530 Y Y Y
17. Canon PIXMA MP600 Y Y N/A
18. Canon PIXMA MP810 Y Y N/A
19. Canon PIXMA MP830 Y Y Y
20. Canon PIXMA MP950 Y Y N/A
21. Canon PIXMA MP960 Y Y N/A
22. Dell Photo 926 Y Y N/A
23. Dell Photo 966 Y Y Y
24. EPSON PM-A970 Y Y N/A
25. EPSON PM-A920 Y Y N/A
26. EPSON PM-A820 Y Y N/A
27. EPSON PM-A720 Y Y N/A
28. EPSON PM-A950 Y Y N/A
29. EPSON PM-A890 Y Y N/A
30. EPSON PM-A750 Y Y N/A
31. EPSON PM-A650 Y Y N/A
32. EPSON Stylus CX2900 Y Y N/A
33. EPSON Stylus CX3700 Y Y N/A
34. EPSON Stylus CX3900 Y Y N/A
35. EPSON Stylus CX4100 Y Y N/A
36. EPSON Stylus CX4700 Y Y N/A
37. EPSON Stylus CX4900 Y Y N/A
38. EPSON STYLUS CX5700F Y Y N/A
39. EPSON STYLUS CX5900 Y Y N/A
40. EPSON STYLUS CX6900F Y Y N/A
41. EPSON Stylus Photo RX530 Y Y N/A
42. EPSON Stylus Photo RX580 Y Y N/A
43. EPSON Stylus Photo RX590 Y Y N/A
44. EPSON Stylus Photo RX630 Y Y N/A
45. EPSON Stylus Photo RX650 Driver not available N/A
46. Fuji Xerox WorkCentre 3119 Y Driver notavailableN/A
47. HP Deskjet F380 Y Y N/A
48. HP PSC1315 Y Y N/A
49. HP Photosmart C1350 Y Y N/A
50. HP Photosmart C1610 Y Y N/A
51. HP Photosmart C3180 Y Y N/A
52. HP Photosmart C4180 Y Y N/A
53. HP Photosmart C5180 Y Y N/A
54. HP LaserJet 3050 Y Y Driver not available
55. Lexmark x3470 Y Y N/A
56. Lexmark x5470 Y Y Y
57. Samsung SCX-4100 Y Y N/A
58. Samsung SCX-4200 Y Y N/A

------------------------------------------------